Odwiedzin: 1941 osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


Promowane ADOPCJE:

LILI/SONIA (suczka)


Regulamin płatności dla Psom na Pomoc

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania płatności i zakupu zdjęć na tapety w serwisie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem pomagam.psomnapomoc.com.pl

Sprzedającym jest:

FUNDACJA PSOM NA POMOC
ul. Kamykowa 5
98-300 Gaszyn
NIP 8322087927
KRS 0000880340

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i zbiórkę płatności za pośrednictwem sieci Internet.

Płatności błyskawiczne służą do przekazywania darowizny na rzecz Fundacji.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny i potwierdzane jest wysyłanym do Klienta komunikatem. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnianego na stronie płatności. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówieniowego oznacza przyjęcie oferty Psom na Pomoc na zakup prezentowanych towarów lub darowiznę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją.
Zakupów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie anulować można jedynie bezpośrednio po jego złożeniu. Należy w tym celu wysłać odpowiednią informację pod adres info@psomnapomoc.pl.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są automatycznie.

CENY

Kwoty do przelewów błyskawicznych są kwotami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.


SPOSOBY PŁATNOŚCI

Dostępne formy płatności:
a) płatność blyskawiczna


KOSZTY PRZESYŁKI

Nie wysyłamy towarów inaczej niż drogą internetową.Wysyłka internetowa jest darmowa.

PRAWO WŁASNOŚCI

Obsługę Klienta na terenie Polski wykonuje:
FUNDACJA PSOM NA POMOC
ul. Kamykowa 5
98-300 Gaszyn
Wszystkie zdjęcia zakupione w sklepie Psom na Pomoc są własnością Fundacji do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty.
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres:
FUNDACJA PSOM NA POMOC
ul. Kamykowa 5
98-300 Gaszyn

REKLAMACJE

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres:
info@psomnapomoc.pl lub listem poleconym na adres doręczeń w Polsce:
FUNDACJA PSOM NA POMOC
ul. Kamykowa 5
98-300 Gaszyn

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim. Na stronach Psom na Pomoc nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.

ZASTRZEŻENIE

Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronach internetowych.

FUNDACJA PSOM NA POMOC nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach "link". Odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na ich właścicielach.

Psom na Pomoc zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach pasażu kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci.

UWAGA !

Wszelkie uwagi odnośnie treści zawartych na stronach Psom na Pomoc należy kierować pod adres e-mailowy:
info@psomnapomoc.pl
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

Rozliczenia e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem CashBill S.A. i wszelkie reklamacje dotyczące procesu płatności powinny być zgłaszane bezpośrednio do CashBill S.A. (http://cashbill.pl/).
Płatności CashBill